كاردستي

Myspace Backgrounds
كاردستي

عزيز دردونه من:  

اين روزها حسابي سرت شلوغ شده و حسابي مشغول درس خوندن و كاردستي درست كردني ، البته شما بيشتر دوشنبه ها و چهار شنبه ها كه زبان داريد رو دوست داري چون مي توني از روي سي دي تمرين كني و همش تو خونه انگليسي صحبت مي كني يعني كلماتي رو كه ياد گرفتي رو مدام تمرين مي كني  و حالا چند تا كاردستي كه با كمك هم درست كرديم 

   

اين كاردستي مربوط به فصل پاييزه يعني با استفاده از برگ هاي درخت بايد كاردستي درست مي كرديم و ما با كمك هم اين رو درست كرديم و شما اين برگهارو دونه دونه چسبوندي  

       

               

اين يكي هم كاردستي كتاب داستانه كه قرار هر داستاني رو كه شما دوست داري من به صورت كتاب كوچكي در بيارم و نقاشي اون رو بكشم و شما رنگش كني . موقع رنگ كردن چنان با ذوق و شوق اين كارو انجام مي دي كه آدم رو به وجد مياره كه كارهاي قشنگ تري انجام بده فداي اون دل كوچولوت كه با يك نقاشي انقدر شاد مي شه 

 

 

 

خدايا شكرت كه به من نعمت مادر بودن رو دادي و باز هم شكرت كه به من توان كار كردن براي دختر گلم رو دادي دختر گلم دوست دارم

                                  ]
[ شنبه 28 آبان 1390 ] [ 22:37 ] [ مامان ] [ ]